کام مردم ۲۰ روستای خراسان جنوبی به آب شرب بهداشتی شیرین شد

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوی از نصب ۲۰ سقاخانه در روستاهای خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این سقاخانه‌ها آب آشامیدنی ۲۰ روستای استان را تأمین و مشکل مردم با این کار حل شد.