بربری محصولات به فروش نرفته‌ پارسال خود را سوزاند

دلیل این اقدام “حمایت از برند بربری و جلوگیری از دزدیده شدن طرح‌ها و به فروش رفتن تولیداتش با قیمت پایین” اعلام شده است.