ضرورت اصلاح قوانین برای استفاده از ظرفیت مرزها/ با اتحاد از مشکلات عبور می‌کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امکان توسعه و استفاده از بازارچه‌های مرزی با اصلاح قوانین فراهم می‌شود.