نقض توافق «فوعه و کفریا»؛ تروریست‌ها ۹۰۰ نفر را گروگان گرفتند

عناصر تروریستی در شمال سوریه، باوجود توافق با دولت سوریه برای تخلیه شهرک‌های «فوعه و کفریا»، بیش از ۲۰ اتوبوس حامل ساکنان این دو شهرک را گروگان گرفته‌اند.