نصب ۵ سکوی پارس جنوبی تا پایان شهریور

به‌گفته وی، با بهره‌برداری از شش سکوی گازی جدید تا پایان امسال، ۳ میلیارد فوت‌مکعب در روز (۸۴ میلیون مترمکعب) به ظرفیت تولید گاز از پارس جنوبی افزوده خواهد شد.