توسعه روابط تهران و برازیلیا در ابعاد مختلف با تقویت همکاری های زیربنایی

دژپسند زمان برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور ایران و برزیل را اواخر ماه مارس میلادی پیشنهاد کرد که مورد پذیرش رئیس کمیسیون روابط خارجی و دفاع ملی برزیل قرار گرفت.