دژپسند:سازماندهی مجدد و نوآورانه سیستم ها و نهادهای اقتصادی ضروری است

دژپسند در این جلسه که با حضور نمایندگان بخش خصوصی، روسای اتاق های اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی، تعاون، خانه صنعت ومعدن، انجمن قطعه سازان خودرو، اتحادیه صادر کنندگان و انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: فهرست تحریم های ارائه شده از سوی آمریکا و مصاحبه های مقامات آمریکایی نشان از عمق دشمنی آنان با ایران دارد.