ورود خودرو به کاروان حامل سران بریتانیا و بلژیک دو زخمی بر جای گذاشت

یک روزنامه بلژیکی نوشت که در جریان این واقعه فرد دیگری زخمی نشد. سخنگوی نخست‌وزیر بلژیک هم از آنچه امروز رخ داد به عنوان حادثه‌ای ناگوار یاد کرده است.