برایان هوک: امیدواریم ایران پای میز مذاکره باز گردد

هوک در پاسخ مدعی شد: «به دنبال تغییر حکومت ایران نیستیم. آینده حکومت ایران در دست مردم این کشور است. ما می خواهیم رفتار رژیم ایران و سیاست‌های آن تغییر کند؛ در جهتی که تهدید کمتری علیه صلح و امنیت باشد. برای ایرانی‌ها سطحی از زندگی فراهم شود که شایستگی آن را دارند.»