انتقاد ایران از خوش خدمتی عربستان و روسیه به ترامپ

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک روسیه و عربستان را به سرقت مشتریان نفتی ایران و جایگزینی نفت خام این کشور در بازارهای جهانی متهم کرد.