جزییات کشتار در کالیفرنیا؛ عامل حمله تفنگدار ارتش آمریکا بوده است

روز پنجشنبه، واحد تفنگداران دریایی ارتش آمریکا تایید کردند که لانگ بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ در این نیرو فعال بوده و متخصص تیربار بوده است.