واعظی‌آشتیانی: ترمیم کابینه بدون اجرای اقتصاد مقاومتى بی‌اثر است

امیررضا واعظی‌آشتیانی معتقد است که دولت با اقدام پوپولیستی ترمیم کابینه به دنبال فرار از پاسخگویی درباره شکست نگاه مدیریتی خود است.