ماجرای استعفای ظریف از وزارت خارجه چیست؟

اتاق خبر عارف نیوز، روابط عمومی وزارت امور خارجه به ادعا‌های منتشر شده در مورد استعفای ظریف واکنش نشان دارد.
در متن منتشر شده در این زمینه آمده است: روابط عمومی وزارت امور خارجه در واکنش به خبرسازی و شایعه پراکنی سخیف برخی بیماران متوهم که آرزو‌های خام و سبکسرانه خود را برای کناره گیری وزیر امور خارجه به نام خبر منتشر می‌کنند، اعلام می‌کند این خبرسازی‌های سراسر دروغ حتی ارزش پاسخگویی یا تکذیب ندارد.