اروپا و ایران در شمارش معکوس

در بهترین حالت ممکن همکاری میان ایران و اروپا می‌تواند فشار‌های آمریکا را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. یعنی اینگونه نیست که فکر کنیم شرایطمان بعد تحریم‌ها در پی همکاری ایران و اروپا تغییر با قبل از تحریم نخواهد داشت