فرشاد مومنی: احمدی‌نژاد کشور را به طرز مشکوکی اداره کرد

مومنی: همه می‌داند که یکی از مشخصه‌های کلیدی نظام تولید صنعتی مدرن قابلیت قوی آن برای خلق تقاضا‌های جدید است از این رو اگر آن هوشمندی وجود نداشته باشد یک کشور تا ابد از پیمودن راه توسعه به واسطه سهل انگاری که در سیاست‌های تجاری خواهد داشت مایوس خواهد شد.