شایعات، تخریب ها، تهدیدها و تحریم ها با حضور مردم در صحنه خنثی می شود/لزوم قدردانی از ناجا

رئیس قوه قضاییه با اشاره به هزینه های کلان دشمن برای عملیات زرادخانه های رسانه ای و غیر رسانه ای خود، یادآور شد: همه این فشارها، شایعات ، تخریب ها ، تهدیدها و تحریم ها با به صحنه آمدن مردم، باطل و خنثی می شود