سرپرست وزارت اقتصاد:رییس جمهور خواستار سرعت عمل بیشتر نظام بانکی در واگذاری ها هستند

امیر باقری معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد نیز در این جلسه، با تقدیر از تلاش مدیران بانکی برای انجام وظایف…