گلایه پسر جمشید مشایخی از شایعات درباره پدرش

سام مشایخی فرزند جمشید مشایخی درخصوص اخبار منتشر شده مبنی بر اوضاع بد جسمانی پدرش گفت: من تمامی این اخبار را توسط هر شخصی منتشر شده کاملاً تکذیب می کنم زیرا خوشبختانه حال پدر خوب است.