تذکر شورای نظارت به صداوسیما: «بیراهه» را بدون هماهنگی با قوه‌قضائیه پخش کردید!

شورای نظارت بر صداوسیما طی مصوبه‌ای اعلام کرد که پخش مستند «بیراهه» بدون هماهنگی با قوه قضائیه بوده است و از این حیث به صداوسیما تذکر داده می شود.